Huisreglement

Om zowel voor cliënten, bezoekers als medewerkers een prettige en veilige omgeving te creëren heeft de praktijk de volgende huisregels opgesteld:
* cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
* de praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
* indien er niet voldoende zitplaatsen in de wachtkamer zijn, krijgen mindervalide cliënten bij voorrang een zitplaats.
* als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
* in de gehele praktijk geldt een rookverbod
* huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
* de cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn/haar Elektronisch Patiënten Dossier
* uw huisarts wordt van uw zorgproces op de hoogte gehouden, tenzij u daar niet mee  instemt.
* indien u niet (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie hanteren wij de tarievenlijst die in de wachtkamer is opgehangen en op de website staat.
* Groepspraktijk Minerva conformeert zich aan de gedragscode van het KNGF betreffende privacy en bejegening.
* wij verzoeken u geen waardevolle spullen in de wachtruimte dan wel in jas of tas achter te laten. Groepspraktijk Minerva kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.
* Groepspraktijk Minerva heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in de behandelkamers zichtbaar opgehangen. Bij incidenten volgt u het vluchtplan.
* in geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
* indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk of per mail of de button “Feedback” op de homepage aan ons doorgeven.
* mobiele telefoons dienen op stil te worden gezet bij binnenkomst van de praktijk.
* heeft u een klacht? Lees over onze klachtenprocedure op de pagina Algemene informatie.